TwinShaft Concrete Mixer

อะไหล่คุณภาพ (Official Distributor SICOMA)

อะไหล่คุณภาพ (Official Distributor SICOMA)              บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เราเป็น Official Distributor  SICOMA เป็นผู้ผลิต และตัวแทนจัดจำหน่าย โม่ผสมคอนกรีต SICOMA สินค้าต้นกำเนิดในการออกแบบจากประเทศอิตาลี ผลิตในประเทศจีน โดยเรามี Special Features ที่ออกแบบโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนาน       ผู้ใช้บริการไว้วางใจในตัวสินค้าว่าได้ของที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังเน้นคุณภาพทุกกระบวนการผลิต รวมไปถึงอะไหล่ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทำให้เครื่องผสมคอนกรีตเราเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้รับการบริการ โม่ผสมมีทั้ง Twin Shaft  Concrete Mixer และ Planetery Concrete Mixer ของ SICOMA  SICOMA Twin Shaft  Concrete Mixer  SICOMA Planetery Concrete Mixer […]
Read More