คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ISO 9001:2015

 

   

              บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับ ISO 9001:2015  ซึ่งเรามุ่งเน้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้คุณภาพเป็นที่ไว้วางใจและการบริการที่ต้องการแก่ลูกค้า  ทั้งสินค้าและบริการหลังการขาย ทำให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

          ซึ่งเรารักษามาตรฐานของ คุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาต่อไปเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น