Dry mix กับ Wet mix ต่างกันยังไง?​

Dry mix กับ Wet mix ต่างกันยังไง?

เครื่องผสมคอนกรีตมีการผสมที่แตกต่างกัน 
โดยแบ่งการผสมเป็น
2 ประเภทคือ 1. Dry mix , 2. Wet mix

แต่ละประเภท มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของ เครื่องจักร โม่ผสม การผสม ขนาดกำลังการผลิต รวมไปถึง คุณภาพของคอนกรีตที่ได้

1. Dry mix หรือที่เรียกว่า การผสมแบบแห้ง – เป็นการผสม ซีเมนต์,หิน,ทราย,น้ำ โดยการผสมวัตถุดิบจะ ” ใช้รถโม่ “
2. Wet mix หรือที่เรียกว่า การผสมแบบเปียก – เป็นการผสม ซีเมนต์,หิน,ทราย,น้ำ โดยการผสมวัตถุดิบจะ “ ใช้โม่ผสม ที่อยู่บนเครื่องจักร 

ซึ่งทั้ง 2 การผสมนั้น มีคุณภาพที่แตกต่างกันของคุณภาพคอนกรีตที่ได้โดยที่คุณภาพคอนกรีต ของ Dry mix (การผสมแบบแห้ง) จะไม่ดีเท่าการผสมแบบ Wet mix (การผสมแบบเปียก) เนื่องจาก ” การผสมแบบ Wet mix ใช้โม่ผสมบนเครื่องจักรทำให้คอนกรีตที่ออกมามีคุณภาพที่ดีและเข้ากันได้ดีกว่าการผสมแบบ Dry mix

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง Dry mix และ Wet Mix

       โดยทาง บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ออกแบบ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องผสมคอนกรีตที่เป็น Wet mix (การผสมแบบเปียก) ที่ พร้อมมีโม่ผสมที่อยู่บนเครื่องจักร

      บริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย โม่ผสมคอนกรีต ยี่ห้อ SICOMA ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม คลังอะไหล่และอุปกรณ์พร้อมบริการ  มั่นใจในการบริการหลังการขาย