ประสิทธิภาพในเรื่องการผลิตที่สูงสุด (เครื่องผสมคอนกรีต HBB)

ประสิทธิภาพในเรื่องการผลิตที่สูงสุด 

(เครื่องผสมคอนกรีต HBB)

 

เครื่องผสมคอนกรีต HBB (HOPPER + BELT + BELT TYPE)

 

                –   ลด ระยะเวลาในการชั่ง

                –   รวดเร็ว ต่อการลำเลียง

                –   ผสมต่อเนื่อง ให้กำลังการผลิตสูง

 

KPT93120HBB (2.5m3/batch)

                – เครื่องผสมคอนกรีตแบบ ยุ้ง หิน ทรายคู่

                –  ลดระยะเวลาการชั่ง หินและทราย ในเวลาเดียวกัน

                –  ลำเลียงหินและทราย จากสายพาน พร้อมกัน 2 เส้น ลงไปสายพานกลาง

              –  เก็บสต็อกบนโม่ผสม ลดเวลาการลำเลียงหิน ทราย

                –  ปล่อยหิน ทราย ซีเมนต์ และ น้ำ ใช้เวลาเท่ากันและสั้นที่สุดส่งผลให้เวลาต่อรอบการผลิตสั้นลง

 

ระบบ HBB แบบยุ้ง หิน ทราย แยก 2 ฝั่ง มีให้ลูกค้าเลือกตามขนาดต่าง ๆ 

รุ่น

ขนาด

กำลังการผลิต

KPT9355HBB

                    1.25 ลบ.ม./ครั้ง

  60-65   ลบ.ม./ชม.

KPT9375HBB

                      1.5  ลบ.ม./ครั้ง

   70-75   ลบ.ม./ชม.

   KPT93100HBB

                       2    ลบ.ม./ครั้ง

    95-105  ลบ.ม./ชม.

   KPT93120HBB

                      2.5  ลบ.ม./ครั้ง

    110-120 ลบ.ม./ชม.