การประกอบกิจการโรงงานผสมคอนกรีต (แพล้นปูน)

การประกอบกิจการโรงงาน ผสมคอนกรีต (แพล้นปูน)
เริ่มทำกิจการหรือโรงงานผสมคอนกรีต  (แพล้นปูน) ต้องทำยังไงบ้าง?

การประกอบกิจการโรงงานผสมคอนกรีต (แพล้นปูน) / การขออนุญาตก่อสร้างแพล้นปูน

 1. หาที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมในการประกอบกิจการโดยปกติควรมีขนาดตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป
 2. ตรวจสอบผังเมืองว่าที่ดินมีสิทธิ์ในการจัดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกไหนที่ต้องได้รับอนุญาต
 3. ** ปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรเพื่อเลือก เครื่องจักรที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา 
 4. ให้ทางผู้ขายเครื่องจักรลงแบบเครื่องจักรและรายละเอียดเครื่องจักรเพื่อยื่นเอกสารกับอบต. หรือเทศบาล เพื่อขอเอกสาร อ.1
 5. กรณีเครื่องจักร น้อยกว่า 50 แรงม้า ทำเอกสารเพื่อขอ อ.1 กับ อบต.หรือเทศบาล
 6. กรณีเครื่องจักร มากกว่า 50 แรงม้า แต่ น้อยกว่า75 แรงม้า ทำเอกสารเพื่อขอ อ.1 กับ อบต.หรือเทศบาล และ ขอ รง.2 เพื่อประกอบกิจการ
 7. กรณีเครื่องจักร มากกว่า 70 แรงม้า ทำเอกสารเพื่อขอ อ.1 กับ อบต. หรือเทศบาล
  7.1  ทำเอกสาร ไปยังกรมผังเมือง เพื่อออกหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงงาน
  7.2 ทำเอกสารพร้อมแบบไปยังกรมอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อยื่นขอใบอนุญาต รง.4 ที่ออกแบบเครื่องจักรในโฉนดที่ดิน

  ** KPT CONCRETE BATCHING PLANT ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องผสมคอนกรีตที่เน้น บริการหลังการขาย ที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปี