ขอใบอนุญาต

“มือใหม่” เริ่มทำแพล้นท์คอนกรีต ต้องรู้!

มือใหม่ ทำแพล้นท์คอนกรีต ต้องรู้! รวบรวม สิ่งที่ต้องรู้! เบื้องต้นของคนที่กำลังจะเริ่มทำแพล้นท์คอนกรีต/แพล้นปูน ว่าต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ?  โดยมี 7 ข้อหลัก ๆ ที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นทำแพล้นท์คอนกรีต/แพล้นปูน สถานที่ – สถานที่ประกอบกิจการ สามารถขอใบอนุญาต ร.ง. 4 หรือ ร.ง.2 ได้หรือไม่ ธุรกิจที่จะทำ – ธุรกิจคอนกรีตมีหลากหลาย เช่น ร้านคอนกรีตผสมเสร็จ , โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต , คอนกรีตสำหรับงานโปรเจ็ค , งานคอนกรีตสำหรับก่อสร้าง หรือลักษณะอื่น ๆ การเลือกเครื่องจักร/เครื่องผสมคอนกรีต – เลือกรุ่น เครื่องจักรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ลักษณะงานหรือธุรกิจ โดยสามารถ ปรึกษาได้จากผู้จำหน่ายเครื่องผสมคอนกรีต คลิกที่นี่เพื่อปรึกษา  เยี่ยมชมผู้ผลิต เครื่องจักร/เครื่องผสมคอนกรีต – เพื่อดูศักยภาพในการผลิตและความพร้อมในการบริการหลังการขาย คลิกที่นี่เพื่อดูเครื่องจักร ประเมินงบประมาณ – ควรประเมินการลงทุนและสิ่งที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการประกอบก่อน เช่น งานฐานราก , ไซโลซีเมนต์ , ระบบน้ำ , […]
Read More

การประกอบกิจการโรงงานผสมคอนกรีต (แพล้นปูน)

การประกอบกิจการโรงงาน ผสมคอนกรีต (แพล้นปูน) เริ่มทำกิจการหรือโรงงานผสมคอนกรีต  (แพล้นปูน) ต้องทำยังไงบ้าง? การประกอบกิจการโรงงานผสมคอนกรีต (แพล้นปูน) / การขออนุญาตก่อสร้างแพล้นปูน หาที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมในการประกอบกิจการโดยปกติควรมีขนาดตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป ตรวจสอบผังเมืองว่าที่ดินมีสิทธิ์ในการจัดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกไหนที่ต้องได้รับอนุญาต ** ปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรเพื่อเลือก เครื่องจักรที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา  ให้ทางผู้ขายเครื่องจักรลงแบบเครื่องจักรและรายละเอียดเครื่องจักรเพื่อยื่นเอกสารกับอบต. หรือเทศบาล เพื่อขอเอกสาร อ.1 กรณีเครื่องจักร น้อยกว่า 50 แรงม้า ทำเอกสารเพื่อขอ อ.1 กับ อบต.หรือเทศบาล กรณีเครื่องจักร มากกว่า 50 แรงม้า แต่ น้อยกว่า75 แรงม้า ทำเอกสารเพื่อขอ อ.1 กับ อบต.หรือเทศบาล และ ขอ รง.2 เพื่อประกอบกิจการ กรณีเครื่องจักร มากกว่า 70 แรงม้า ทำเอกสารเพื่อขอ อ.1 กับ อบต. หรือเทศบาล […]
Read More